Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Професия "Електротехник"
Специалност "Електрически Инсталации"

  В процеса на обучение по специалността „Електрически инсталации” обучаемите се научават да разчитат и изработват технически чертежи чрез използване на приложен софтуер, да изпълняват ел. монтажни дейности със съвременна апаратура, да си служат с контролно – измервателни апарати, да осъществяват настройка и диагностика на електрическо оборудване, както и да изграждат умения за икономическа оценка на ел. монтажни дейности и др.


Учениците придобиват знания по основните закони на електротехниката, запознават се с електротехническите материали и инсталационни изделия, конструктивните особености и принципа на действие на електрическите машини и апарати и измервателната апаратура. В процеса на обучение се добиват знания, свързани с конструиране и проектиране на електрически инсталации, избор на електрообзавеждането по каталог в съответствие с европейските норми. Знанията, получени по икономика и предприемачество ще помогнат на обучаемите при изготвяне на икономически оценки и оферти. Обучението по чужд език в професията подпомага учениците в работата им със съвременните каталози и апаратура.

Практическите умения, придобити по време на обучението, са свързани с изработване на електрически схеми на инсталации, електрически табла, настройка и диагностика на електрическото оборудване и др. Те са гаранция за успешната реализация на кадрите и им осигурява стабилност при продължаване на образованието.ВЪЗМОЖНОСТИ
        Разчитат чертежи и проектират схеми и планове за изпълнение на различни електрически инсталации;
        Изпълняват и ръководят диагностика, откриване и отстраняване на проблеми и дефекти на уреди, машини и съоръжения в електрическите инсталации;
        Изпълняват и ръководят проби и изпитвания, извършват основни дейности за пускане в експлоатация на електрическите инсталации като поддържат безопасна работна среда ;
        B ПГМЕТ учениците от тази специалност изучават програмния продукт Auto CAD и CAD dy ++ за автоматизирано проектиране на ел.инсталации.

Практическото обучение се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, работилници и реални условия в базовите фирми АББ”Авангард”АД и „ЕМКА”АД.
Полученото образование дава възможност за продължаване на обучението в колеж и ВУЗ у нас и чужбина.


Национална изпитна програма -
 • Отвори II степен
 • Отвори III степен
 • Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Услуги

  Административни услуги, предоставяни от образователната институция

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата