Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Райна Георгиева Недкова – Главен счетоводител

Лични данни
Дата на раждане
Място на раждане
23.10.1966 г.
гр.Вършец
Образование Висше - магистър
„Социално-икономическо планиране”
Допълнителна Квалификация Педагогика
„Компютърна грамотност”
„Мениджмънт и стратегическо планиране”
Обучение „Здравословни и безопасни условия на труд”
Професионален опит  
От 21.11.1994 г. Гл.счетоводител в ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата