Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Проект „Интелигентна енергия”


ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” спечели проект SHEEP” (Училища за високоенергийни продукти) по програма „Интелигентна Енергия за Европа”
Проектът е на стойност 21 000 евро и бе разработен от директорът на училището    г-н Иван Томев (ръководител) и г-ца Росица Тинчева (координатор на проекта).
Продължителност на проекта е 36 месеца.
Партньори са 5 държави:

 1. Италия - координатор
 2. Германия
 3. Гърция
 4. Румъния
 5. България

В проекта са включени общо 19 организации-партньори, между които училища, университети, изследователски центрове, медии и търговски палати.
България е представена от:
1. Център за Европейско Качество – гр. София
2. Търговскопромишлена палата – гр. Враца
3. Технически Университет – гр. Габрово
4. ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево
Проектът реализира четири начина за комуникация:
- училищата към семействата;
- учениците към потребителите;
- търговци и техници към клиентите;
- търговските палати към фирми и компании.
Цели:

 • да се обхване цялата верига от производител до потребител като се промени мисленето относно енергийно ефективните продукти и емисиите на вредни газове;
 • увеличаване на дела на пазара на енергийно ефективните продукти;
 • въвличане на политици;
 • разпространение на най- добрите практики.

Целеви групи са ученици, търговци, техници и производители.
Партньорите ще реализират срещи на всеки 6 месеца.
Г-ца Росица Тинчева присъства на първата работна среща, която се проведе в град Виченца, Италия от 02.06.2010 г. до до 05.06.2010г.  в I.T.I.S. A.Rossi - едно от училищата партньори. На тази среща се обсъдиха действията за предстоящите 6 месеца, а именно:

 • румънците подготвят въпросник, с който ще се определят знанията на ученици и техните семейства и учители по теми като еко дизайн и др.;
 • анализ на резултатите от румънските партньори;
 • изготвя се план за обучение на учители и ученици като се имат в предвид ваканции, изпити и други- партньор Гърция;
 • всяко училище-партньор съдейства (до края на проекта трябва да се обхванат по 10 училища от всяка страна) като предоставя необходимата информация;
 • ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” ще съдейства за намиране на още 4 училища от региона, които да участват в проекта;
 • германците разработват сайт на проекта и лого;
 • италианците започват работа по изготвяне на брошура на проекта;
 • Технически университет – гр. Габрово ще разработи формуляр за определяне на знанията на учителите;
 • през периода ноември- декември на настоящата година ще се проведе обучение на учителите от професионални и икономически гимназии;
 • през същия период (ноември-декември) ще бъде реализирана втора среща в Румъния.
Публикация в медиите на 02.02.2011 г. - Свали от тук

 

 

 

 

Категории

Описание
Цели
Резултати
Ръководители на проекта
Презентация
Галерия
Графици
Отчети
Работни пакети
Брошури

Час

       


Дата