Начало | Карта на сайта |      

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Професия „Машинен техник”
Специалност „Машини и системи с ЦПУ”

    Основната цел на обучението е да се усвоят система от знания, практически умения за конструиране, технологично проектиране и упавление на технологични процеси в сферата на машиностроенето и металообработването. Изучаваните модули по учебен план предоставят на учениците следните възможности:
    • Да разчитат, разработват и ползват в екип или самостоятелно конструкторска и технологична документация на машиностроителни детайли и изделия с неголяма сложност, както и да използват справочна литература и стандарти.
    • Да извършват самостоятелно или в екип технически измервания, лабораторни изпитания на машиностроителни детайли и изделия.
    • Да усвоят съвременни компютърни технологии – работа с CAD системи.
    • Да умеят да създават рационална организация на работното място, подготовка на машини, инструменти, приспособления и заготовки.
    • Да познават устройството, принципа на работа и настройка на машини с цифрово програмно управление (ЦПУ). Да изпълняват дейности по обслужване, ремонт поддържане на машини с ЦПУ.
    • Да участват в разработването на типове технологични процеси и програми за металорежещи машини с ЦПУ
    • Да умеят да управляват малка фирма, ръководство и организация.

От 1998 година обучението по професията е на модулен принцип.
Практическите занятия в реални условия се провеждат във фирмите „Идеал-Стандарт - Видима”АД, АББ „Авангард” АД и „Оригинал” АД.

Национална изпитна програма - Изтегли

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата