Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

инж.Златьо Данаилов Боев – Зам. директор по учебно-производствената дейност

Лични данни
Дата на раждане
Място на раждане
28.02.1955 г.
гр.Севлиево
Образование Висше
Специалност „Технология на машиностроенето”
Квалификация „Машинен инженер”
Квалификация Втора Професионална квалфикационна степен
Допълнителна квалификация „Специализация „Организация и управление на образованието”
„Базови и специфични компютърни умения на учителя”
Обучение „Мениджмънт и стратегическо планиране”
Професионално обучение „AUTOCAD”
Обучение „Здравословни и безопасни условия на труд”
Професионален опит  
От 25.08.1992 г. Пом.-директкор УПД в ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево.

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Услуги

Административни услуги, предоставяни от образователната институция

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата