Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево


Цели

 • Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното
  обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на
  системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  1. 1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. 2.Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. 3.Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на
   променящия се пазар на труда.
  4. 4.Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  5. 5.Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование,
   чрез повишаване качеството на ПОО.
  6. 6.Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство
   с работодателите-партньори.

Документи
Бланка yченически
Отвори
Бланка анкета
Отвори
Бланка заявление ученици
Отвори
Заповед екип
Отвори
Бланка план график
Отвори
Правила ученически практики
Отвори
Публикация във в.Росица
Отвори
Публикация във в.Севлиево Днес
Отвори
Списък фирми и ученици
Отвори
Тригодишен план
Отвори
Критерии подбор
Отвори
Критерии подбор ученици
Отвори
Критерии подбор фирми
Отвори
Утвърждаване критерии и подбор на наблюдаващи учители и консултанти
Отвори
Фирми
Идеал-Стандарт
Отвори
Радио Севлиево
Отвори
ФК Узунов
Отвори
Екуипекс
Отвори
КИВИ ТВ
Отвори
АББ България
Отвори


Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата