Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Проект „Професионално обучение по европейски стандарти”

От 1 юни 2009 г. Професионалнатa гимназия по механоелектротехника “Ген.Иван Бъчваров” - гр. Севлиево започна изпълнението на проект 2009-1-BG1-LEO03-01834  за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот”, „Професионално обучение по европейски стандарти”, като негов инициатор е ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров”. Партньор на проекта и домакин на обмена е организация „Виталис” в Лайпциг-Щкoйдиц, Германия, с президент господин Ralf Giesecke, която работи от 1997 г. в рамките на европейската програма Леонардо да Винчи. 
Конкретните цели на проекта са:
-сравняване образователните системи на кандидатстваща организация и организация домакин по отношение на методите и формите на обучение в сферата на средното професионално образование;
-внедряване на иновативни методи на обучение, взаимствани от приемащата страна в Германия и адаптиране към спецификата на българското професионално образование;
-разучаване на начини за осъвременяване на рекламната дейност на ПГМЕТ;
-посещение на организации, свързани с професионалното ориентиране, средни професионални училища и центрове за усвояване на положителен опит и иновации в областта на реализацията на младите хора на пазара на труда;
-запознаване с условията и реда за кандидатстване за ISO 9001.
Проектът  се реализира в периода 01.06.2009г. – 31.05.2010г., като организацията домакин Виталис посрещна в Лайпциг ползвателите на обмена в периода от 04.04.2010г. до 17.04.2010г.
Участниците в проекта от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров”  са директорът, помощник-директор по учебно-производствената дейност и 6 учители-специалисти по професионална подготовка в професионалните направления „Електроника и автоматизация” и „Енергетика”. При подбора на участниците се съблюдават следните критерии: доказани професионални и личностни качества; умения за работа в екип; натрупан опит в използване на иновативни методи на преподаване и учене; принос в създаване и издаване на учебни помагала; доказан стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на педагогическата квалификация; опит в областта на професионалното ориентиране и мениджмънта на човешки ресурси и участие в реализиране на проекти.
В периода 04.04.2010 - 17.04.2010 г. в Лайпциг, Германия се проведе обмен на експерти от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” по проекта.
Организация-домакин бе Vitalis GmbH, която се ангажира с обмени на обучители и стаж на ученици по проекти за мобилност и практики на програма Леонардо да Винчи. Учителите от ПГМЕТ получиха цялостна представа за различните възможности на професионалното образование и продължаващо обучение в сферите на електротехниката и електрониката в Германия. Те посетиха „ZAW- Център за обучение и продължаващо образование”, „GaraGe - Технологичен център за младежи”, „Образователен и консултантски център Роботрон”, „Професионален училищен център 7”. Домакините презентираха дуалната система на обучение в Германия.
Класически модел  на професионалното обучение в образователната им система е практическото обучение да се провежда в базовата фирма, а теоретичното - в професионално училище. В цялата страна се предлагат близо 360 професии по тази система, като обучението продължава между две и три и половина години. В дискусионни кръгове участниците в обмена и домакините споделиха опит по отношение на професионалното ориентиране и консултантска дейност при избор на професия в България и Германия. В предвид непосредственото обвързване на професионалното образование с фирмите и тяхното участие в цялостното обучение на младите хора групата от Севлиево посети и предприятия в Лайпциг, в които се осъществява професионално обучение - Електроцентралата на Щадверке - Лайпциг, „Siemens Enterprise Communications Manufacturing GmbH Co.KG” , “Zero-Energy-House“, седалище на фирмата „Д-р Сол- Соларни системи”, предприятие „BMW”, „WWH –Инструменти, Производство и Търговия”.
Немските предприятия инвестират сериозно в професионалното образование като предлагат практически занимания в реални условия, независимо дали настоящите им стажанти ще бъдат или не техни бъдещи работници. 
Организацията-домакин Vitalis предложи на своите гости и културна програма из градовете Лайпциг, Хале, Дрезден и Берлин.
В продължаващите дейности по проекта ползвателите ще си поставят за цел да използват и приложат добрите практики на страната домакин.

 

 

 

 

Категории

Описание
Цели
Резултати
Ръководители на проекта
Презентация
Галерия
Графици

Час

       


Дата