Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

След завършен VII клас

Условия за прием след завършен СЕДМИ КЛАС

За учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” се кандидатства за четири паралелки в съответните професии и специалности:

 • Професия: “Техник на компютърни системи” с интензивно изучаване на английски език
  Специалност: “Компютърна техника и технологии”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Машинен техник” с интензивно изучаване на английски език
  Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Машинен техник” с интензивно изучаване на немски език
  Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : обучение чрез работа
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Електротехник”
  Специалност: “Електрообзавеждане на производството”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


График кандидастване, класиране и записване
Срок
Подаване на документи ПЪРВИ етап
16.06 - 22.06.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ПЪРВИ етап на класиране
до 27.06.2017 г.
Записване на приетите ученици на ПЪРВИ етап на класиране или подаване на заявление за участие във ВТОРИ етап на класиране
28.06. - 30.06.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ВТОРИ етап на класиране
до 04.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап на класиране
05.07 - 07.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ВТОРИ етап на класиране
до 10.07.2016 г.
Подаване на документи на участие в ТРЕТИ етап на класиране
11.07 - 13.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ТРЕТИ етап на класиране
до 17.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап на класиране
18.07 - 19.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране
21.07.2017 г.
Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране и записване
определя се от Директора до 04.09.2017 г.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование за всички професии се формира като сбор от следните елементи:

 • 1. резултата от изпита по БЕЛ и по МАТЕМАТИКА, умножен по ДВЕ.
 • 2. оценките по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 • Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

  Виж документа Тук


   

   

   

   

  Категории

  Обява за приема
  Съобщение за медиите
  Наредба за приема
  Презентации
  Календар

  Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата