Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

След завършен VIII клас

Условия за прием след завършен ОСМИ КЛАС

За учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” се кандидатства за две паралелки в съответните професии и специалности:

 • Професия: “Техник на компютърни системи”
  Специалност: “Компютърна техника и технологии”
  Срок на обучение : 4 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26
  Балообразуване:
 • Първи предмет : Oценката по математика
 • Втори предмет : Oценката по физика
 • Трети предмет : Oценката по български език и литература

 • Професия: “Електротехник“
  Специалност: “Електрообзавеждане на производството”
  Срок на обучение : 4 години
  Форма на обучение : обучение чрез работа
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26
  Балообразуване:
 • Първи предмет : Oценката по физика
 • Втори предмет : Oценката по математика
 • Трети предмет : Oценката по български език и литература
Когато в класирането има ученици с равен бал и броя им надхвърля броя на местата в паралелката те се подреждат по следния начин:
        1. По среден успех от свидетелството за завършено основно образование.
        2. По оценката от първия балообразуващ предмет.
        3. По оценката от втория балообразуващ предмет.
        4. По оценката от третия балообразуващ предмет.

График кандидастване, класиране и записване
Срок
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
03.07 - 05.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на първи етап на класиране
до 06.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
07.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране
10.07.2017 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране
11.07.2017 г.
Обявяване на списъци с приетите ученици на втори етап на класиране
до 13.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
14.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
до 18.07.2017 г.
Подаване на документи за участие във трети етап на класиране
19.07.2017 г.
Обявяване на списъци с приетите ученици на трети етап на класиране
20.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 26.07.2017 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
Определя се от Директора до 04.09.2017 г.

Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Виж документа Тук


 

Категории

Обява за приема
Съобщение за медиите
Наредба за приема
Презентации
Календар

Партньори

Фирми
Организации
Училища

Профили

Профил на купувача

Полезни връзки

МОН
РИО - Габрово
Електронен дневник
Електронни адреси
Учители e-mail

Форум


   Име:        
   Парола: Час

       


Дата