Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

След завършено основно образование

Условия за прием след завършено основно образование

За учебната 2019/2020 година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” се кандидатства за четири паралелки в съответните професии и специалности:

 • Професия: “Техник на компютърни системи” с разширено изучаване на английски език
  Специалност: “Компютърна техника и технологии”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Машинен техник” без разширено и без интензивно изучаване на английски език
  Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Машинен техник” с разширено изучаване на английски език
  Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : обучение чрез работа
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Електротехник” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език
  Специалност: “Електрообзавеждане на производството”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


 • Професия: “Техник на електронна техника” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език
  Специалност: “Промишлена електроника”
  Срок на обучение : 5 години
  Форма на обучение : дневна
  Брой паралелки : 1
  Брой ученици : 26


График кандидастване, класиране и записване
Срок
Подаване на документи ПЪРВИ етап
03.07 - 05.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ПЪРВИ етап на класиране
до 11.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на ПЪРВИ етап на класиране или подаване на заявление за участие във ВТОРИ етап на класиране
до 16.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ВТОРИ етап на класиране
до 18.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап на класиране
до 22.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ВТОРИ етап на класиране
23.07.2019 г.
Подаване на документи на участие в ТРЕТИ етап на класиране
24.07 - 25.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите учениците на ТРЕТИ етап на класиране
29.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап на класиране
31.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране
01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране и записване
определя се от Директора до 10.09.2019 г.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование за всички професии се формира като сбор от следните елементи:

 • 1. резултата от изпита по БЕЛ и по МАТЕМАТИКА, умножен по ДВЕ.
 • 2. оценките по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 • Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година

  Работно време на комисията по прием от 08:00 - 17:30 часа, всеки работен ден в периода 03.07 - 01.08.2019 година в методичен кабинет в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

   

   

   

   

  Категории

  Обява за приема
  Съобщение за медиите
  Наредба за приема
  Презентации
  Календар

  Партньори

  Фирми
  Организации
  Училища

  Профили

  Профил на купувача

  Услуги

  Административни услуги, предоставяни от образователната институция

  Полезни връзки

  МОН
  РИО - Габрово
  Електронен дневник
  Електронни адреси
  Учители e-mail

  Форум


     Име:        
     Парола:   Час

         


  Дата