ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

СЪОБЩЕНИЕ:     Съгласно чл.95, т.4 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците от 13.06.2023 г. до 15.06.2023 г. зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.