ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Прием 2020-2021г.

Условия за прием след завършено основно образование

За учебната 2020/2021 година в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” се кандидатства за четири паралелки в съответните професии и специалности:

Професия: “Техник на компютърни системи” с разширено изучаване на английски език

Специалност: “Компютърна техника и технологии”

Срок на обучение : 5 години

Форма на обучение : дневна

Брой паралелки : 1

Брой ученици : 26 

 

Професия: “Машинен техник” с разширено изучаване на английски език

Специалност: “Машини и системи с ЦПУ”

Срок на обучение : 5 години

Форма на обучение : обучение чрез работа

Брой паралелки : 1

Брой ученици : 26

 

Професия: “Електротехник” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

Специалност: “Електрообзавеждане на производството”

Срок на обучение : 5 години

Форма на обучение : дневна

Брой паралелки : 1

Брой ученици : 26

 

Професия: “Техник на електронна техника” без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

Специалност: “Промишлена електроника”

Срок на обучение : 5 години

Форма на обучение : дневна

Брой паралелки : 1

Брой ученици : 26

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование за всички професии се формира като сбор от следните елементи:1. резултата от изпита по БЕЛ и по МАТЕМАТИКА, умножен по ДВЕ.2. оценките по МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.