ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

История в дати

15 септември 1962 г. е основано Професионално-техническо училище по електротехника и металообработване.

1966 - 1967 учебна година училището прераства в Средно професионално – техническо с тригодишен курс на обучение.

5 януари 1967 г. е направена първата копка на новата училищна сграда.

25 септември 1967г. официално откриване на училищният комплекс.

1968 - 1969 учебна година - теоритичните занятия се провеждат в новия учебен комплекс. На 28 ноември се открива паметна плоча на братя Бъчварови и се отпразнува за първи път патронния празник на училището.

1969 - 1970 учебна година - обучението се води на кабинетна система. Училището разполага с 14 кабинета, физкултурен салон, 7 работилници и библиотека.

1974 – 1975 учебна година - за първи път се прилага обучение на ученици по учебна практика при заводски условия в завод “Ненко Илиев” и завод “Авангард”.

1982 - 1983 учебна година - за първи път в училището се обучават ученици в девети клас по учебна програма ЕСПУ и 11 клас – УПК по професията “Оператор на металорежещи машини”.
1984 - 1985 учебна година - за първи път се осъществява обучение на ученици в 11 клас на УПК по професията “Оператор в шевното производство”.

1985 - 1986 учебна година - въвежда се нова широко профилна професия за учениците от 11 клас – УПК “Ел.монтъор на машини, апарати, уреди и устройства” и “Оператор на металорежещи машини”.

1987 - 1988 учебна година - училището е включено в изследване за разработване на проблем на тема “Стимулиране и усъвършенстване на интелектуалните, психомоторните и моралните – волеви качества на подрастващите със средствата на физическата култура”.

> Във връзка с 25 годишнината от основаването му, с Указ на Държавния съвет на НРБ училището бе удостоено с орден “Кирил и Методий” - I-ва степен за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната работа.

1988 - 1989 учебна година - за първа година в училището се откри паралелка – техникум по професията “Автоматизация на производството” с 4-годишен курс на обучение.

1989 - 1990 учебна година - положено бе началото на провеждане на учебната практика в завод “Ненко Илиев” на ученици от специалност “Електромонтъор”.

1990 - 1991 учебна година - за пръв път се осъществява обучение на ученици по професията “Технология на машиностроенето-студена обработка” и по специалността “Ел.обзавеждане на промишлени предприятия” техникумски паралелки. Така техникумските паралелки нарастват на 5 броя.

1991 - 1992 учебна година - за пръв път в училището са разработени и защитени 16 дипломни работи от ученици по специалността “Автоматизация на производството”.

6 юли 1992 г. - Със Заповед на Министъра на образованието, науката и културата СТПУ по машиностроене се преобразува в Техникум по механоелектротехника.

1993 - 1994 учебна година - за първа година в техникума се обучават ученици по специалността “Електронна техника”, финансирана от ДФ “ЕМКА“ ООД. Изграден е училищен спортен клуб. Осъществява се прием и на ученици задочно обучение /след завършено средно образувание/ по професията “Технология на машиностроенето-студена обработка”.

1994 - 1995 учебна година - за пръв път се осъществява прием на 2 паралелки задочно обучение след завършено средно образование по професиите “Технология на машиностроенето-студена обработка” и “Електрообзавеждане на промишлени предприятия “.

1995 - 1996 учебна година - със щедрото дарителство на Съюза на работодатеите “Севлиево 21 век” и на водещи фирми в града бе оборудван компютърен кабинет, разполагащ с 10 работни места, свързани в локална мрежа отговарящи на съвременните стандарти.

1996 - 1997 учебна година - за успешното обучение на учениците по английски език бе назначен доброволец от Британския съвет г-н Колин Джон Гудол.

1997 - 1998 учебна година - открива се езиков кабинет, оборудван и обзаведен от сдружението на работодателите “Севлиево-21 век”. На откриването присъстват и г-жа американската посланичка, американското търговско аташе и много гости. Осъществи се прием на ученици в техникум след завършен след 7 клас по специалността “Електронна техника с интензивно изучаване на английски език”. През тази година бе отбелязан 35 годишният юбилей от основаване на училището.

1998 - 1999 учебна година - за постигане целите на чуждоезиковото обучение в ТМЕТ работи г-жа Джийн Пъркинс доброволка от Корпуса на мира. Въведени са отличителни знаци за ученици и учители. Със Заповед на Министъра на образованието ТМЕТ е включен в експеримента по програма ФАР на тема “Усъвършенстване на професионалното образование и обучение” на модулен принцип по професиите “Машинен техник по производство на кабели и проводници” и “Машинен техник по производство на санитарно-битова арматура”. Благодарение на фирмите “Видима” АД, “ЕМКА” АД и АББ “Авангард” АД бе оборудван и обзаведен кабинет по Санитарно-битова арматура с 6 броя компютри и мостри за нуждите на модулното обучение.

1999 - 2000 учебна година - Техникумът се включи като асоциирано училище в проекта УПОО по програма ФАР. За пръв път се осъществява модулно обучение и по професията “Техник електрически инсталации”. Благодарение на сдружението “Севлиево-21 век” ТМЕТ получи необходимото оборудване за провеждане на модулното обучение.

2000 - 2001 учебна година - Модулното обучение затвърди позициите си и в ТМЕТ. Осъществен бе прием на ученици и по трета професия “Електронен техник на компютърни системи” пилотен проект на УПОО по програма ФАР. За издигането качеството на обучението по английски език в училището работи г-ца Рейчъл Евънсън доброволка от Корпуса на мира. Бе извършен ремонт и обновен изцяло физкултурният салон, който придоби съвършено нов облик.

2001 - 2002 учебна година - Издигайки качеството на обучението съгласно най-новите изисквания и тенденции, ТМЕТ се утвърди като училище, обучаващо ученици на модулен принцип, разпределени в 15 паралелки по следните професии: “Машинен техник”, “Техник на електрически инсталации”, “Техник на електронна техника” и “Техник на компютърни системи”. монтирани бяха бели учебни дъски. Новата придобивка е част от борбата със замърсяването и алергичните заболявания.

2002 - 2003 учебна година - училището се специализира в провежда модулно обучение в три основни направления „Машиностроене”, „Електроника и автоматизация” и „Електротехника и енергетика”.

7 април 2003 г. – със Заповед на Министъра на образованието и науката ТМЕТ се преименува в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”. През тази година бе отбелязана 40-годишнината от създаването на учебното заведение.

2003 - 2004 учебна година - спечелен е проект „Учение през целия живот и професионално обучение” по линия на програма ФАР. По проекта „Не умея да правя бизнес без чужди езици” по програма Леонардо да Винчи посрешнахме партньори от Испания ABDERA SCHOOL.

2004 - 2005 учебна година – реализиран проект „Иновационни методи на обучение – гарант за качество в професионалното образование” на програма Леонардо да Винчи с партньори IES „Абдера” гр.Адра - Испания. Завършен бе основен ремонт на училищната сграда и модернизиране на материалната база. Обурудвани са 4 нови компютърни кабинета и е въведено „Електронно училище”. Васил Бориславов Йорданов от 12 клас спечели първо място на олимпиадата по техническо чертане- национален кръг. За изключителни постижения ученикът получи „Национална диплома”, връчена от Президента на Република България.

2005 - 2006 учебна година - създаване на клуб „Съхрани българското” в подкрепа на инициативата на Президента на Република България.Членовете на клуба с ентусиазъм участваха в инициативи под знака на 130 години от Априлското въстание.

2006 - 2007 учебна година - за първа година в ПГМЕТ се осъществява прием на ученици в 8 клас по професия „Техник на компютърни системи” с интезивно изучаване на английски език. 19 учители от училище участваха с разработки в общински кръг на Втората национална конференция на тема: „Училището – желана територия на ученика”.

2007 - 2008 учебна година - училището работи по проект „Европейска CNC – мрежа – Влак за Европа” по програма Коменски. Като използват знанията си по компютърни технологии и чужди езици, наши ученици участват в изработването на влак, символ на общия път към Европа. С тържествен педагогически съвет, празничен концерт, спортни мероприятия и изяви на ученически клубове бяха отбелязани 45 години ПГМЕТ – модерно и предпочитано учебно заведение.