ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията, да го развиват, пазят и да продължат делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди хора. Честването на всеки юбилей е вълнуващо преживяване, защото това е празник на много поколения, оставили светла следа в летописа на училището. И не случайно празниците идват, за да  оценим изминатия път, да си спомним с добра дума онези, които оставиха тук не само труда си, но и част от сърцето си, за да бъде здраво и дълголетно съграденото.

60- годишната история на ПГМЕТ ,,Ген. Иван Бъчваров“ е тясно свързана с емблематични фигури и личности. През своите шест десетилетия нашето училище успя да обедини много хора – учители, ученици, родителите им, съмишленици и съратници. С енергията на младостта то върви уверено напред, в непрекъснат диалог с времето. 60 години на съзидание, достойнство и заслужено самочувствие!

Стъпка по стъпка, ден след ден, година след година,  училището   се превърна в една от емблемите на града ни. С качественото обучение, с добре поддържаната и периодично обновявана материална база и, преди всичко, с възпитанието в  нравствени ценности, то се превърна в убежище на търсещи, знаещи и успяващи личности. Нека помним, че всички поколения – минали и настоящи, пишат историята на ПГМЕТ и го превръщат в училище със съвременна европейска визия! 

Има училища с по- дълга история, но ние знаем, че както човешкият живот не се измерва само с годините, а с дирята, която оставя, така и едно училище не се оценява по броя на десетилетията, а по забележителните резултати и заслуги за града и региона ни.

Днес ПГМЕТ ,,Ген. Иван Бъчваров“ е училище с утвърдено име и доказан авторитет. Училище, сочено за успешен модел на българското образование, съчетало добрите практики от миналото с непрекъснатата модернизация и прилагане на иновативни методи на обучение.

 

Специалност „Компютърна техника и технологии”
Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров - Севлиево
  Професията търпи активно развитие заради технологичния напредък и компютърните технологии. Oбучението гарантира придобиване на професионални компетентности в областта на компютърната техника за: Асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия; Работа с диагностичен софтуер ...
Специалност „Промишлена електроника”
Техник на електронна техника - ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров - Севлиево
  Основната цел на обучението е да се усвоят специфични понятия от електронната техника, да се формират практически умения за реализиране на схеми, за работа с измервателни уреди и справочна литература, да придобият умения за самостоятелна работа и работа в екип при изследване и анализиране ...
Специалност "Електрообзавеждане на производството"
Електротехник - ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров - Севлиево
  Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели. След завършване обучаваният ще може: свободно да разчита и ...
Специалност „Машини и системи с ЦПУ”
Машинен техник - ПГМЕТ Ген. Иван Бъчваров - Севлиево
  Обучаемите по професия „Машинен техник“ усвоят знания и придобиват практически умения за конструиране, технологично проектиране и управление на технологични процеси в сферата на машиностроенето и металообработването. Професията предоставя на учениците следните възможности: - ...