ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Специалност „Машини и системи с ЦПУ” от професия „Машинен техник“

 

Обучаемите по професия „Машинен техник“ усвоят знания и придобиват практически умения за конструиране, технологично проектиране и управление на технологични процеси в сферата на машиностроенето и металообработването. Професията предоставя на учениците следните възможности:

- Изпълняват дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация на машини и съоръжения. Проектират и чертаят детайли и възли, използвайки справочна техническа литература и техническа документация и съвременни софтуерни продукти.

- Изработват детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж.

- Използват различни видове металорежещи и измервателни инструменти.

Специалността „Машини и системи с ЦПУ” дава възможност за:

  • Работа със съвременни машини и съоръжения с ЦПУ;
  • Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ;
  • Проектиране и 3D моделиране с CAD/CAM системи като AutoCAD, SOLID WORKS.

След завършване на обучението обучаваният трябва да:

  • разчита, намира информация и изработва техническа документация;
  • познава основните машини, съоръжения, инструменти, приспособления и уреди;
  • познава и спазва технологиите за изработване на промишлени изделия;
  • използва различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
  • работи с универсални и специализирани металообработващи машини, ММ с ЦПУ;

Учениците провеждат своето практическо обучение във водещи фирми на територията на гр. Севлиево, като „Идеал Стандарт – Видима“ АД, „Хамбергер България“ ЕООД, „НИКИПЛАСТ-М“ ООД, „Промел Севлиево“ ООД.