ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Професия Техник на компютърни системи

Специалност „Компютърна техника и технологии”

Oбучението гарантира придобиване на професионални компетенции в областта на компютърната техника за:

  • Асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия;
  • Работа с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми;
  • Настройки на операционни системи и работната среда на приложен софтуер;
  • Изучаване на програмни езици, графичен редактор, електронни таблици, база данни, текстообработка и Web дизайн;
  • Настройка и поддръжка на компютърни мрежи.
  • Свързване на компютърна периферия.

В процеса на обучение се придобиват знания за градивните елементи, използвани в електротехниката, аналоговата и компютърната техника, знания за избор на процесори, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства , възможностите за свързване на компютърна периферия, както и евентуален абгрейт на различни компютърни системи.

Използва се приложен софтуер за разработка на електронни схеми и печатни платки.Учениците получават знания за програмиране на Pascal ,Visual Basic и HTML.Часовете по теория и практика се провеждат в специализирани кабинети, разделени на групи, като всеки ученик разполага със собствено работно място и неограничен достъп до Интернет.

Прикачени документи

Национална изпитна програма