ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Специалност „Компютърна техника и технологии“ от професия „Техник на компютърни системи“

 

Професията търпи активно развитие заради технологичния напредък и компютърните технологии. Oбучението гарантира придобиване на професионални компетентности в областта на компютърната техника за:

  • Асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия;
  • Работа с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми;
  • Настройки на операционни системи и работна среда на приложен софтуер;
  • Изучаване на програмни езици, приложни програми и Web дизайн;
  • Настройка и поддръжка на компютърни мрежи;
  • Създаване на принципни електрически схеми и печатни платки със специализирани системи за проектиране.

В процеса на обучение учениците придобиват знания за градивните елементи, използвани в електротехниката, аналоговата и компютърната техника, знания за избор на процесори, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства, възможностите за свързване на компютърна периферия, както и евентуален ъпгрейд на различни компютърни системи.

Използва се приложен софтуер за изработване на електронни схеми и печатни платки. Учениците получават знания за програмиране на Visual Basic, С# и HTML. Часовете по теория и практика се провеждат по групи в специализирани кабинети като всеки ученик разполага със собствено работно място и неограничен достъп до Интернет. Учениците провеждат практически занятия и на реални работни места във фирмите „Киви“ ТV, „Радио Севлиево“ ЕООД, Гален“ ООД, „Хитачи Енерджи България“ ЕООД и „ЕМКА” АД.

 

Прикачени документи

Национална изпитна програма