ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Професия Електротехник

Специалност "Електрообзавеждане на производството"

Професията дава възможност за работа в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Тя е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодатели.

След завършване обучавания ще може:

 • свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническата документация;
 • да изпълнява електромонтажни дейности;
 • да си служи с контролно-измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия;
 • да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми;
 • да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение;
 • да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог. 

Специалността е широкo профилирани, осигуряващи работа в следните направления:

 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта;
 • като електротехници, в областта на производството и разпространението на електрическа енергия;
 • поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • проектиране на електрически инсталации и електротехническо оборудване за битови, административни и промишлени обекти;
 • използване на електрически уреди за измерване на електрически величини и изпитване на различно електротехническо оборудване, работа с електрически схеми;
 • извършване на монтаж, диагностика и ремонт на електротехнически съоръжения в различни области на промишлеността;
 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и битови обекти.

Национална изпитна програма: