ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Специалност „Промишлена електроника” от професия „Техник на електронна техника“

 

Основната цел на обучението е да се усвоят специфични понятия от електронната техника, да се формират практически умения за реализиране на схеми, за работа с измервателни уреди и справочна литература, да придобият умения за самостоятелна работа и работа в екип при изследване и анализиране на производствено - технологични процеси.

Обучението е насочено към съвременните технологии в областта на:

  • индустриалните производствени и електротехнологични системи;
  • промишлените и транспортните електрозадвижвания;
  • цифровата и микропроцесорната схемотехника, предназначени за: промишлена, битова и офис техника; управление на производствени процеси и устройства; медицинска апаратура; автомобилни управляващи и комфортни системи; системи за събиране и обработка на информация;
  • приложението на компютърните технологии за автоматизирано проектиране, моделиране, симулация и диагностика на електронни устройства и системи;
  • синтезирането, анализа и конструирането на високочестотни захранващи източници за електротехнологии, електронни устройства за бита, електронни регулатори за електрозадвижвания и др.
  • съвременната елементна база на електрониката – интегрална схемотехника, оптоелектроника и сензорна техника, силови полупроводникови прибори.

Обучението на учениците се извършва от висококвалифицирани преподаватели в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна измервателна и компютърна техника с достъп до Интернет. В учебния процес се използват и програмни продукти за проектиране на електронни устройства и системи. Изучават се съвременни езици за програмирне, усвояват се нови информационни технологии.

Практическите занятия се провеждат в специализирани кабинети и лаборатории, както и в реални условия на фирмите „Хитачи Енерджи България” ЕООД, „ ЕМКА”АД и др.

Завършилите специалност „Техник на електронна техника“ имат възможност да се реализират като специалисти и ръководители в следните направления:

  • проектиране, конструиране и поддръжка на електронни елементи, възли, модули, устройства и системи на електрониката;
  • програмно осигуряване и поддръжка на микропроцесорни системи;
  • експлоатация и ремонт на електронно оборудване;
  • управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми в областта на електрониката и електронните технологии.