ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Професия Техник на електронна техника

Специалност „Промишлена електроника”

Основната цел на обучението е да се усвоят специфични понятия от електронната техника, да се формират практически умения за реалзиране на схеми, за работа с измервателни уреди и справочна литература, да придобият умения за самостоятелна работа и работа в екип при изследване и анализиране на процеси.

Обучението на учениците се извършва от висококвалифицирани преподаватели в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременна измервателна и компютърна техника с достъп до Интернет.

В учебния процес се използват и програмни продукти за проектиране на електронни устройства и системи.

Изучават се съвременни езици за програмирне, усвояване на нови информационни технологии.

Практическите занятия се провеждат в специализирани кабинети и лаборатории, както и в реални условия на фирмите „Авангард”, „ ЕМКА”АД, „Оригинал”АД. 

Завършилите специалност "Техник на електронна техника" имат възможност да се реализират като специалисти и ръководители в следните направления:

  • проектиране, конструиране и поддръжка на електронни елементи, възли, модули, устройства и системи на електрониката;
  • програмно осигуряване и поддръжка на микропроцесорни системи;
  • експлоатация и ремонт на електронно оборудване;
  • управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми в областта на електрониката и електронните технологии.

Национална изпитна програма: