ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Работна среща

В ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ се проведе работна среща на педагогически специалисти от всички образователни институции в община Севлиево, за да представим добри практики, придобити по време на национални и европейски програми и проекти. Демонстрирани бяха пред тях работа с различни платформи и продукти: Padlet, Mentimeter, Kahoot, Смарт Тест и zSpase®работна станция със стереоскопичен 3D дисплей с възможности за виртуална и добавена реалност за обучение на STEM дисциплини.