ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Севлиево

Иновативно училище

За учебната 2020/2021 година ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ е включено в списъка на иновативните училища в Р България. В училището функционира иновативно пространство – „Свободна зона“ като територия за: противодействие на агресията и насилието; разрешаване на конфликти; провеждане на тренинги и консултации на ученици, учителии родители; дискусионни форми по гражданско образование; организиране на алтернативна среда за учебен процес по различни учебни предмети; подготовка и реализиране на извънкласни дейности и форми на ученическото самоуправление. Целите, които си поставя е да се формира пространство и ценностна система за диалогичност, екипност и толерантност за повишаване на ефективността и резултатността на учебно-възпитателния процес. Да се разчупи училищното пространство, да го направи по-привлекателно за учениците и по-ползотворна работна среда за учителите , да даде възможност за пробиране на модерни практики, за да бъдат прилагани в учебния процес.

„Свободна зона” е иновация, инициирана и реализирана с активното участие на всички страни. Те са ангажирани във всички етапи в организирането и ползването на възможностите на нововъведението. В пространството са обособени зони за работа по групи с променяща се конфигурация, кът за релакс с мека мебел, библиотека, арт-пространство и аудио-визуална система. Учениците инициираха и реализираха коледен базар за набиране на средства за материали и консумативи, необходими за създаването на Зоната. Лично се ангажираха в боядисване, сглобяване, подреждане и аранжиране на мебели, пособия и др. При оформлението на пространството водеща е визията на учениците за цветове, форми, функционалност. Поддържането и обогатяването на „Свободна зона” също ще е споделена отговорност с младите хора. Иновативната стая има обособени няколко различни къта – за доверителни разговори и релакс, работни маси за до три екипа с възможност за преобразуване, превръщане в малка дискусионна зала.

В „Свободна зона” ще се провеждат занимания в час на класа, изнесени теми по гражданско образование , срещи и беседи с родители и екип за личностно развитие, тренинги в малки групи, работа по проекти. Зоната ще се използва в дейностите на училищния ученически съвет, форми на самоуправление, планиране и организиране на общоучилищни инициативи. Ще предоставя иновативна среда за дискусионни теми по различни учебни предмети, както и защитено пространство за интервенции на педагогически съветник и работа по случаи от социален работник.